۰۳ آذر، ۱۳۸۸

کتایون شوشتری

خروجی الهیه به چمران، دقیقا توی خود پیچ خروجی یه ایستگاه اتوبوس وجود داره که پشت ایستگاه اتوبوس رو به ماشین هایی است که می خوان از الهیه وارد چمران بشن و میشه گفت نقطه پر ترددی محسوب میشه. دیروز صبح دیدم پشت ایستگاه با اسپری مشکی نوشتن "کتایون شوشتری"! تا دیدم زدم زیرخنده چون حدس زدم یکی قصد کرده دهنه این کتایون شوشتری (رو که نمیدونم کی هست) رو مسواک کنه. دوبار اسم و فامیلش رو با اسپری نوشته بود.
حدسم درست بود،امروز روی پل صدر گوشه خیابان روی دیوار کوتاه پل، همون اسمه کتابون شوشتری بود بعلاوه یه سری فحش خواهر مادر دیگه!نویسنده آخرشم اضافه کرده بود که این خانم شوشتری معلم زبان موسسه آریانپوره!بازم خندیدم.به فکر یارو نه به کارش!

من رگه هایی از انارشیسم رو دارم

برایم برقص

من سیگاری اتش میزنم
و تو برایم
برهنه برقص

اولی

دوباره یه بلاگ جدید باز کردم.مثله اون ده تای قبلی که نیمه کاره رهاش کردم.اصلا هم مهم نیست که ادامه پیدا میکنه یا نه.چون تو پست های اول اون ده وبلاگه قبلی هم فکر می کردم ادامه پیدا می کنند.اما نکردند.اینجا اون فکر رو هم نمی کنم.اصلا فکر نمیخواد که.
بیشتر ازینم حرفم نمیاد.
کرمم گرفته بود یه بلاگ شخصی تو بلاگ اسپات داشته باشم.همین

\