۰۹ بهمن، ۱۳۸۸

تبرک

یه سال رفتم مشهد از بازار ازین پارچه سبزا خریدم با خودم اوردم تهران.تیکه تیکش کردم دادم به این و اون به عنوان تبرک .ولی یادم رفت بمالم به ضریح.
شفا هم داد

هیچ نظری موجود نیست:

\