۱۲ بهمن، ۱۳۸۸

بیست و یک ساله

بیست و بک سال دارد و در دانشگاه آزاد دانشجو می باشد و به دخترانی که شلوار سفید تنگ می پوشد علاقه زیادی دارد

هیچ نظری موجود نیست:

\