۱۶ بهمن، ۱۳۸۸

ته نوشت

یعنی اگه سرنوشت من خیلی تخمی باشه دیگه هیچ کاری نمیشه برام کرد؟ هیچ کاری آقای دکتر؟هیچ نظری موجود نیست:

\