۲۲ بهمن، ۱۳۸۸

وصیتنامه

وی از ابتدای نوجوانی مجنون حضرت امام بود.
(فرازهایی از وصیتنامه یک شهید)

هیچ نظری موجود نیست:

\