۱۶ بهمن، ۱۳۸۸

خواب

یه جای بلند مثل بالای پله ها یا هرچیز دیگه هست که از بچگی تو خواب می خوام ازش بیفتم پایین.بعد نمی افتم و از خواب میپرم . خیلی گهه.این دفعه خودم با اراده شخصی میپرم.

هیچ نظری موجود نیست:

\