۲۲ بهمن، ۱۳۸۸

ادم شناسی

در قرن بیست و یکم، همین جا توی تهران به این بزرگی، هنوز من ادم هایی رو میشناسم که با آلتشون حرف می زنن

هیچ نظری موجود نیست:

\