۳۰ بهمن، ۱۳۸۸

زندونی ازاد شده

زندونی من آزاد شد.
من چی میشم؟
هان؟

(کلا این هان گفتن رو دوست دارم چون تاکید میکنه که دنبال جوابم)

۱ نظر:

حوا گفت...

زندونی من آزاد شد.
پس من چی میشم؟
هان؟

\