۲۲ بهمن، ۱۳۸۸

ببین اگه تو دنبال من بدوی بعد در همون حالت من دنبال تو بدوم فکر کنم تا مدت زیادی بتونیم سرگرم باشیم

هیچ نظری موجود نیست:

\