۰۳ اسفند، ۱۳۸۸

یکی که خیلی کاریزما داره دو روز پیش بهم گفت خفه شو،مردونه میگم الان دو روزه نفش نکشیدم

هیچ نظری موجود نیست:

\