۲۶ اسفند، ۱۳۸۸

خواب (سه)

خواب دیدم مهستی می خواست تو عروسیم بخونه بعد من روم نمیشد برم بهش بگم که مراسم ما اونجوری نیست و بیشتر جوونا میان و باید خالتور بیارمو ازین صحبتا.خیلی تو خواب دهنم داشت صاف میشد

هیچ نظری موجود نیست:

\