۱۳ اردیبهشت، ۱۳۸۹

یوزارسیف

من اون تیکه از داستان یوسفو که داداشای یوسف میان به باباش میگن یوسفو گرگ خورد رو خیلی دوست دارم.خیلی خوب خالی بستن.

هیچ نظری موجود نیست:

\