۱۳ اردیبهشت، ۱۳۸۹

پنجاه سال دیگه

یکی میگفت تنها چیزی که میتونه تو این دوران واسم امیدبخش باشه اینه که شاید پنجاه سال دیگه یه دختر و پسر تو ایران وقتی دست همو گرفتن میخوان برن بیرون شاید هوس کنن برن سر قبر م.و.س.و.ی و ک.ر.و.ب.ی و یه چنتا شاخه گل واسشون ببرن

هیچ نظری موجود نیست:

\