۰۵ خرداد، ۱۳۸۹

پیام تفنگ بازی برای جشنواره کن در فرانسه

ازینجا سلام میکنم به ژولیت عزیز در فرانسه
خیلی با این عباس نگرد اخلاقت گند میشه ها!

هیچ نظری موجود نیست:

\