۰۳ تیر، ۱۳۸۹

*

ما همش سه نفریم.
یکیمون تو ناسا روی پروژه سال 2030 کار میکنه.امریکاست
اون یکیمونم آلمان تو هایدلبرگ فلسفه درس میده.
منم اینجا توی بلاگر مینویسم.تهرانم.

هیچ نظری موجود نیست:

\