۰۵ تیر، ۱۳۸۹

گوز پدر

پدرم ازینکه در تمام این سالها به روم نیوردی که فقط حاصل یه اشتباه بودم ، ازت سپاسگزارم

۱ نظر:

حمید گفت...

منم مثل تو . ولی من این حرفو به مادرم گفتم . آخه خیلی تک پدری نعمت خوبیه. پدرم هر جا که هستی امیدوارم حالت خوب باشه
یه کم فیلم هندی شد

\