۲۸ تیر، ۱۳۸۹

نزن! هویج بخور بجاش

وقتی آب هویجمو میخورم احساس می کنم قوی شدم و باید فعالیت بدنی زیادی داشته باشم.همین طور هم هست.معمولا میام بلاگر و پست میذارم

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

باز خوبه چیز قوی تری نمی زنی وگرنه بعدش معلوم نبود کجاها میخواستی بری

\