۲۸ تیر، ۱۳۸۹

خاله

تنها که میشد میشست خال های ریز زیر شیکمشو میشمرد.اعداد هیچ وقت با هم برابر نبودند.

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

زیر شکم مگه خال داره؟
البته فقط مال پیر ها ممکنه که خال داشته باشه

\