۳۰ تیر، ۱۳۸۹

نان پروتستات ایج

دیگه اینجا بسمه! میخوام 60 سالم بشه یه مزرعه تو استرالیا داشته باشم.عصرها که میشه دوتا نوه هام بیان تو ایوون باهم بی سروصدا بازی کنن.منم آهنگ خوب گوش کنم آبجومو بخورم.تو مزرعه ام هم کانگوروها از هم بالا برن.هی سیگار آتیش بزنم قوطی آبجو واز کنم با بادوم زمینی مزمز بخورم و اینا. دیگه اینجا بسمه!

۲ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

پسته گلستان بخور جای بادوم زمینی مزمز

Moj گفت...

ای وای ازین آرزوهای دور و دراز و دوست داشتنی...

\