۲۳ مرداد، ۱۳۸۹

#72

وی برای دوازده سال مصاحبه ها و گزارش ها و مقالات جالب روزنامه همشهری را با قیچی می برید و در دفترهای بزرگی که فقط برای این کار تهیه کرده بود با چسب فرد اعلای اوهو می چسباند.
روز به روز و دفتر به دفتر

هیچ نظری موجود نیست:

\