۰۴ شهریور، ۱۳۸۹

لالدین

ای غول چراغ جادو یالا اونجاتو نشونم بده!

(از سری درخواست های دخترکوچولو از غول چراغ جادو)

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

غوله که نشون میده...اون دخترست که از هوش می ره....

\