۰۶ شهریور، ۱۳۸۹

عجایب خلقت (یک)

در جهنم تمام بندگان به ف.ا.ک رفته الهی مشغول چشیدن عذاب بودند!بندگان و فرشتگانی مقرب که مسئولیت عذاب بر عهده داشتند!همه بودند ناگهان به ف.ا.ک رفته ای در زیر فشار قوطی های نوشابه آتشین جهنم ندا سر داد:اقایون!خانم ها! یه لحظه! و سرش رو به سقف جهنم (محل دفتر کار خداوند) کرد و فریاد زد: ارحم الراحمین هم فهمیدیم چیه!
فرشتگان در شکی عمیق فرو رفتند و کار خود را از سر گرفتند
\