۲۲ شهریور، ۱۳۸۹

زر بزن! دوس دارم زر زدنت را

برایم حرفی بزن
شعری بخوان
و نگاهم نکن.

سیگاری اتش میزنم و
در انتظار نگاهت باقی میمانم

۱ نظر:

یکـ عدد دختر گفت...

وقتی سیگار می کشی نگاهت نمی کنم تا ترک کنی....
هنوز بوی تریاک خوش تره و خنک تره از بوی سیگار بوگندوت....

\