۲۱ آبان، ۱۳۸۹

حضرت یوگی و دوستان

و به نوح فرمان رسید که کشتی بسازد و از هر حیوانی یک جفت را سوار بر کشتی کند که دنیا را آب خواهد گرفت.
نوح با مشقت فراوان کشتی ساخت و هنگامی که خواست حیوانات را سوار کند تشخیص نر و ماده بودن بعضی از حیوانات برای وی مشکل گشت.
نوح به نزد مورچه ها رفت و آنها را خطاب کرد که دنیا را آب خواهد گرفت. پاره ای از آنان فریاد برآوردند که به ت.خ.م مان که دنیا را آب خواهد گرفت! بدین سان نوح دریافت که آن پاره نر هستند و بقیه که خاموش بودند ماده!
و نوح به همین ترتیب از هر جنبنده ای یک جفت را در کشتی همراه خود ساخت.
همانا نوح از زیرکان روزگار بود.

۳ نظر:

olanzapine5 گفت...

معلومه خیلی دقیق هستی... تا حالا به اینش فکر نکرده بودم.

Mute Vision گفت...

ایضا آنهایی که به چپشان حواله کردند کار درست تر بودند !

پوريا گفت...

اول به نزد مورچه ها كه رفت گفت: سلام مورچه

\