۱۰ آذر، ۱۳۸۹

بوالهوس (دو)

بعضی وقت ها آدم هوس میکند یازده ماهش باشد تا از بغل عمویش بدهندش به بغل پدرش!

۱ نظر:

Sara KzM گفت...

آخ گفتی و داغونم کردی...

\