۱۱ بهمن، ۱۳۸۸

چرا

ِیه ادم با چه توجیهی می تونه فامیلی خودشو "مادر گران" بذاره؟هان؟

من خودم

میگه طرف خیلی تو اسکی کارش درسته.تو پیست 720 میزنه.میپرسم چی هست؟ میگه تو هوا 2 دور دوره خودش میزنه. خب من که هر روز 50 بار خودمو دور میزنم.والا.

تسلیت به هولدن کالفیلد عزیز

آقام سالینجر فوت کرد.

بغ بغو

بغ بغو
قربون کبوترای حرمت
بغ بغو

۰۹ بهمن، ۱۳۸۸

تبرک

یه سال رفتم مشهد از بازار ازین پارچه سبزا خریدم با خودم اوردم تهران.تیکه تیکش کردم دادم به این و اون به عنوان تبرک .ولی یادم رفت بمالم به ضریح.
شفا هم داد
\