۱۴ اسفند، ۱۳۸۹

پسرم میخوای بیخیال شیم،فرار کنیم؟
نه پدر! ما در مقابل آزمون الهی تسلیم هستیم و باید به این خواسته تن بدیم و این حتما به نفع ماست.من مصمم پدر!
بابایی از الان داری میری واسه پیغمبریا

حضرات ابراهیم و اسماعیل - قربانی کردن اسماعیل - در میانه راه

هیچ نظری موجود نیست:

\