۱۴ اسفند، ۱۳۸۹

-بابا ابی؟
--جون بابا ابی؟
- یه چی بگم؟
-- بگو بابایی! بگو اسیِ گلم!
-ببین بابا تو توی آتیش پریدی! منو قربونی خواستی بکنی! کلی کار سخت کردی! کلی کارِ سخت دیگه هم باید انجام بدی! من فک کنم ازون دفعه که به مساله معاد شک کردی خدا میخواد حالتو بگیره!
-- شاید

گفتگوی حضرات ابراهیم و اسماعیل - بحث های خانوادگی

هیچ نظری موجود نیست:

\