۱۴ اسفند، ۱۳۸۹

ابراهیم خلیل اله (رفیق فابریکِ خدا)

-نمیشه سرشو نبرم؟
-- چرا! به جاش باید بری یه کشتی بسازی که همه حیوونا توش جا بشن.
- همون میکشمش!

گفتگوی حضرت ابراهیم و خدا - قربانی کردن اسماعیل

هیچ نظری موجود نیست:

\