۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۰

این حسن ازون بچگیاش آدمِ جوهرداری بود

یه فیلم گذاشته بود که یه یارو زد شیش نفرو کشت یه هشت نفرو هم زخمی کرد داشت میرفت جنسای عتیقه رو بفروشه که تو راه خورد به یه هییت که سینه زنی داشتن،یهو حالی به حالی شد یا د بچگیاش افتاد سینه زنی و قیمه و اینا! تصمیم کبری رو گرفت رفت حسن جوهرچی رو که پلیس بود رو بغل کرد.
یه وضعی بود

هیچ نظری موجود نیست:

\