۲۰ مهر، ۱۳۹۰

استیو طلبیدگان

استیو جابز اومد به خوابم. در عالم خواب یک مقدار مضطرب و نگران بود ازم خوست از خانما و دخترایی که میان سر قبرش خواهش کنم که جوراب نازک نپوشن و آرایش زیاد نکنن.
هرکس این پیغام را در هفت جا ننویسد به زودی آسیبش را میبیند.

هیچ نظری موجود نیست:

\