۰۸ آبان، ۱۳۹۰

هی لنون! برامون از وطن بخون!

جانِ لنون! چشماتو وا کن
منو صدا کن، شد هوا سفيد، در اومد خورشيد
وقت اون رسيد، که بريم به صحرا

هیچ نظری موجود نیست:

\