۱۸ شهریور، ۱۳۹۱

چینی کن

به نظرم چینی ها ازینکه با آدم بخوابند خوششان میاید.
به نظرم من ازینکه با چینی بخوابم هنوز خوشم نیامده.  

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ديوث بخواب باهاشون. نصف عمرت بر فناست.

\