۲۳ دی، ۱۳۹۱

استارباکس

در هنگام مواجهه با یک دختر از مدرسه فرزانگان (شعبه تهران) و یک مار خیلی سمی به صورت همزمان، در صورت موجود بودن تنها یک سنگ، از تنها سنگی که دارید برای دفع دختر فرزانگانی استفاده کنید
این موجودات به علت آموزش های نهادینه ای که در سنین نوجوانی و جوانی روی انها صورت گرفته است، بقیه عمر، مادرشان ... است

هیچ نظری موجود نیست:

\