۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۲

بابا اومده، با کی اومده؟ اون کیه باهاش؟

رضا کیانیان: همه امکاناتی رو که لازم بود بپاشه خانواده، اون امکاناتو بالقوه داشتی، شما هنوزم که هنوزه بسیار خوشتیپی! ولی شما جون سالم به در بردی! چطوری؟
احمدرضا احمدی: همیشه یه مقداریش هوشه، یه مقداریش هم شانسه واقعا! بعدش اینکه خود فساد هم استعداد میخواد، یادتون نره اینو! من این استعداد رو نداشتم.

از مستند "وقت خوب مصائب" درباره زندگی و اثار احمدرضا احمدی

هیچ نظری موجود نیست:

\