۲۸ خرداد، ۱۳۹۲

اریکانتونا

ادم باشيد. بياييد تو اوج خداحافظي كنيم. من اشنا تو اداره گاز هم دارم، گه شما موافق باشيد بهش ميگم شير گاز كشور رو باز كنه، همه مون تو خواب بميریم.

هیچ نظری موجود نیست:

\