۲۲ بهمن، ۱۳۹۲

هارون! امپلی فایر رو جمع کن، باید بریم!


موسی علیه السلام عصایش را روی زمین انداخت و عصا به یازده تکه غیرمساوی تبدیل شد. به اذن خداوند تعدادی از مشرکان از شدت خنده پاره شدند و موسی رو به جمعیت مشرکان کرد و گفت: معجزه، معجزه است. چه فرقی میکنه؟ هان؟

هیچ نظری موجود نیست:

\