۰۷ مرداد، ۱۳۹۳

عید شده است

برام یه ایمیل حال و احوالپرسی اومد، توش ازم پرسیده بود حالم چطوره، چیکارا میکنم و روبه راهم یا نه! اخرش هم مقداری ابراز دلتنگی کرده بود. منم براش نوشتم که حالم خوبه، سرکار میرم، روبه راهم، اخرش هم یه مقدار ابراز دلتنگی متقابل کردم.
دقیقا همینقدر مسخره.

هیچ نظری موجود نیست:

\