۰۵ شهریور، ۱۳۹۳

همه عمرم هفتاد ساله، که اگه همه اش رو بخوام بحث کنم با این و اون، پس کی وقت کنم بخوابم؟

جدیدا هرکی هرچی میگه قبول میکنم، اینجوری راحت ترم.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ناشناسسسس
ببين تازه رسيدي به مرحله من...غول بي تفاوتي رو بكشي...ميري مرحله بعد

\