۲۲ اسفند، ۱۳۹۳

عاشق اون بنفشه هام! دنبال اون ستاره هام! ستاره های مهربون.

به چه ابتذالی افتادم.

هیچ نظری موجود نیست:

\