۲۹ بهمن، ۱۳۹۴

حتما خیریت در این نبوده، در اون بوده

تقریبا هفته چاربار دارم به ادمای مختلف میگم "فدا سرت". 

هیچ نظری موجود نیست:

\