۰۸ خرداد، ۱۳۹۵

یعنی چه؟

پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟
روباه جواب داد: یعنی وقتی کردن تمام شد حالت تباهی به ادم دست نداده باشد. آدم ها مانده اند بی دوست. تو اگر دوست میخواهی، مرا اهلی بکن.

هیچ نظری موجود نیست:

\