۳۰ شهریور، ۱۳۹۵

سه ماه گذشته، ولی هربار که عکسی، مطلبی یا پستی از کیارستمی میبینم، بغضم میگیره و غمباد میکنم. دست خودم نیست، خیلی دوستش داشتم.  

هیچ نظری موجود نیست:

\